Elandstraat 437 , 2513 HV , DenHaag
070-345 35 84

Vergoedingen

Of een hulpmiddel wel/ dan wel niet wordt vergoed hangt van meerder factoren af. Eén belangrijke eis vanuit de zorgverzekeraars is dat de zorgverlener een contract moet hebben met de zorgverzekeraar, indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding.

Van Dinter Den Haag heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Naast deze eis zijn er nog meerdere voorwaarden gesteld door de zorgverzekeraars om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw hulpmiddel. De voorwaarden zijn onderstaand opgesomd:

  • U heeft een verwijzing nodig van de medisch specialist/ huisarts;
  • Het hulpmiddel wordt ingezet ter behandeling van een chronische medische indicatie en voor langdurig gebruik;
  • Het hulpmiddel dient van therapeutische meerwaarde te zijn;
  • Het hulpmiddel dient verstevigd te zijn;
  • Het hulpmiddel dient buiten de gebruikstermijn geleverd te worden, indien levering binnen termijn noodzakelijk is, dient dit te worden aangevraagd.

Algemeen

Bijna alle orthopedische hulpmiddelen zijn opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar als er aan de bovenstaande criteria wordt voldaan. Op basis van een voorschrift van een medisch specialist of huisarts kan een orthopedisch adviseur van Van Dinter Den Haag u adviseren over de aanvraag procedure bij de zorgverzekeraar. Uw kunt hiervoor geheel vrijblijvend een afspraak maken op onze vestiging of een bezoek brengen aan onze spreekuur locatie in het HMC Antoniushove. Voor herhalingslevering of reparatie volstaat meestal het voorschrift van een huisarts mits u nog verzekerd bent bij de verzekeraar die het hulpmiddel verzekerd heeft.

De vergoeding op breukbanden en redressiehelmen is sinds 2013 uit het basispakket gehaald. Daarnaast worden in de regel de volgende medische indiacaties niet meer vergoed via uw zorgverzekeraar:

  • Carpaal Tunnel Syndroom (CTS);
  • Epicondylitis lateralis;
  • Gonartrose (Enkel bij Menzis en haar labels).

De gebruikstermijnen en vergoedingen

De weergeven gebruikstermijnen en vergoedingen zijn indicatief. Elke zorgverzekeraar heeft zijn eigen reglement hulpmiddelen waarin de voorwaarden zijn vastgelegd. Wanneer het noodzakelijk is dat het hulpmiddel binnen de termijn moet worden vervangen, kunnen wij dit aanvragen of motiveren bij de zorgverzekeraar. De orthopedisch adviseurs van onze organisatie kunnen u in de informatie van de diverse zorgverzekeraars voorzien.

Houdt u bij de aanschaf van een hulpmiddel altijd rekening met uw eigen risico. Daarnaast kunnen de prijzen die doorberekend worden aan uw zorgverzekeraar veelal verschillen met de particuliere verkoopprijzen.