Elandstraat 437 , 2513 HV , DenHaag
070-345 35 84

Therapeutische Elastische Kousen

Van Dinter Den Haag is een erkende leverancier van therapeutisch elastische kousen, bij de meeste mensen beter bekent als
steunkousen. Wij leveren zowel been- als armkousen van verschillende kwaliteit en van verschillende leveranciers, zowel maatwerk als confectie. Daarnaast leveren wij ook verschillende aan- en uittrekhulpmiddelen voor de therapeutisch elastische kousen ( zoals de easy-slide, eureka, steve, Doff n’Donner en speciale handschoenen). Deze worden vaak niet of maar ten dele door uw zorgverzekeraar vergoed.

Hoe wordt een therapeutisch elastische kous aangemeten?

De therapeutisch elastische kousen, of TEK, worden door ons zorgvuldig aangemeten. De keuze voor het type kous wordt in eerste instantie bepaald door de medische indicatie en de gemeten maten, daarnaast spelen de mogelijkheden en de wensen van de klant een rol.

Om therapeutisch elastische kousen aan te kunnen meten moet het been/ de arm zoveel mogelijk vochtvrij zijn. Soms moet het been/ de arm eerst enige tijd gezwachteld worden om het vocht te verdrijven. Dit kunt u via uw arts regelen. Het opmeten wordt bij voorkeur in de ochtend gedaan, omdat dan de benen het slankst zijn.

U kunt voor het aanmeten terecht op de verschillende aanmeetlocaties.

De leveringstermijn is maximaal 2 weken. Bij aflevering wordt de pasvorm van de kousen gecontroleerd en het aan/uittrekken van de kous uitgelegd.

Waarom moet U een therapeutisch elastische kous dragen?

Zoals het woord al aangeeft wordt de therapeutisch elastische kous gebruikt als een therapiemiddel. Het is dan ook van groot belang dat U de kous consequent draagt gedurende de periode dat de arts de kous voorschrijft. De kous geeft druk op het been/ de arm. Deze druk is zo opgebouwd dat de druk bij de enkel/ bij de pols het hoogst is en verder naar boven toe afneemt. Hierdoor wordt de afvoer van het bloed in de aderen gestimuleerd en verbeterd, waardoor pijnklachten en het vasthouden van vocht verminderen. Hierdoor wordt de kans op complicaties zoals trombose, huidveranderingen en open benen verminderd.

Hoe worden de therapeutisch elastische kousen vergoed?

Wij hebben een contract met de meeste zorgverzekeraars, waardoor de financiële afhandeling meestal geheel door ons verzorgd wordt. Neemt U voor het aanmeten (eerste keer of herhaling) van therapeutisch elastische kousen altijd een recept/ machtiging van de arts mee, met daarop Uw persoonlijke gegevens en de medische indicatie.

Alle verzekeringen hanteren een verstrekkingstermijn. Deze kan verschillen per verzekering. De volgende

verstrekkingstermijnen zijn het meest gangbaar:

  • 1e verstrekking: 2 paar of 2 stuks (links of rechts)
  • Daarna: om de 12 maanden 2 paar of 2 stuks

Bij Multizorg en DSW gelden andere termijnen:

  • 1e verstrekking: 1 paar of 1 stuk (links of rechts)
  • 2e verstrekking: na 3 maanden 2 paar of 2 stuks
  • Daarna: om de 14 maanden 2 paar of 2 stuks

Heeft U binnen deze termijnen nieuwe kousen nodig, dan moeten deze eerst bij de verzekering aangevraagd worden. Een goede machtiging/recept met daarop de reden van vervanging is dan noodzakelijk. Anders moet U de kousen zelf betalen.

Kijkt u in uw polisvoorwaarden welke verstrekkingstermijn uw zorgverzekering hanteert of vraagt u onze medewerkers om informatie.

Download hier uw productfolder.

Instructievideo TEK